lesson

KPSS

Özet

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur.

Detay

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Madde-1’de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

KPSS; yoğun çalışma sistemi gerektirir. Ezber konularının yanı sıra mantıksal düşünme de gerektiren bir sınavdır.

  • Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
  • Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
  • Tarih: 27 Soru
  • Coğrafya: 18 Soru
  • Vatandaşlık: 9 Soru
  • Güncel Bilgiler: 6 Soru

olmak üzere genel yetenek bölümünde 60 soru, genel kültür bölümünde 60 soru olmak üzere sınavda toplam 120 soru bulunmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.


Özdil Akademi Uzaktan Eğitim Ailesi

İletişim
05070439958
05060984215
08503036007
ozdilakademi07@gmail.com