Üyelik Sözleşmesi
Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

Sözleşmenin geçerliliği
Marka No: 2019 16295 –Ticaret-Hizmet  numarasıyla marka tesciline sahip şirket(bu sözleşmede "Türkiye’nin Hocaları" olarak anılacaktır.) sanal mağazasından alışveriş yapmak için, üyelik kayıt formunu doldurmak suretiyle sanal mağaza üzerinde kullanıcı hesabı ve şifre edinilmelidir. (Türkiye’nin Hocaları kayıt formunu dolduran ve şifre edinen gerçek ya da tüzel kişiler bu sözleşmede "üye" olarak anılacaktır.)

Üye, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Türkiye’nin Hocaları sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.Hizmetlerin Tanımı
Türkiye’nin Hocaları, sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye notu yazdırma, yorum ve tavsiye etme, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

Sanal Mağaza Üyelik Sistemi
Üye, Türkiye’nin Hocaları sanal mağazasında kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur.

Kayıt sırasında vermiş olduğu e-mail adresi üye'ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliği olamaz.

"Şifre" sadece üye tarafından bilinir ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile üye’ nin sorumluluğundadır. Türkiye’nin Hocaları, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Üye'nin, Türkiye’nin Hocaları üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için; kayıt sırasında e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Türkiye’nin Hocaları’ye "üye girişi" yapmak şeklinde tanımlanır.Üye'nin yükümlülükleri
• Üye, Türkiye’nin Hocaları servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

• Türkiye’nin Hocaları tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Türkiye’nin Hocaları'ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, Türkiye’nin Hocaları servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Türkiye’nin Hocaları'nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun üyeye ait olduğunu,

• Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Türkiye’nin Hocaları’nin sorumlu olmayacağını,

• Türkiye’nin Hocaları'nda sunulan hizmetlere, yine Türkiye’nin Hocaları tarafından belirlenen şekil ulaşmayı yetkisiz olarak ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Türkiye’nin Hocaları'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

• Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Türkiye’nin Hocaları’nin sorumlu olmayacağını,

• Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

• Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
• Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
• Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

• Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
• Türkiye’nin Hocaları servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile üye'nin rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Türkiye’nin Hocaları'ından tazminat talep etmemeyi,

• Türkiye’nin Hocaları'ından izin almadan Türkiye’nin Hocaları servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
• Türkiye’nin Hocaları’nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

• Kurallara aykırı davrandığı takdirde Türkiye’nin Hocalarının gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

• Türkiye’nin Hocaları’nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
• Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

• Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

• Üye, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

• Üye, yapmış olduğu alışverişin mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

• Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise; ürünü teslim alan kişi, Türkiye’nin Hocaları adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.Türkiye’nin Hocaları herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Üye tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Türkiye’nin Hocaları tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan üyelerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

Türkiye’nin Hocaları servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.


Türkiye’nin Hocaları, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


Türkiye’nin Hocaları, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesiyle Türkiye’nin Hocaları ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

Türkiye’nin Hocaları, üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde yine kendisi tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Türkiye’nin Hocaları sanal mağazası'ndan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.

Türkiye’nin Hocaları, üye'nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
Türkiye’nin Hocaları müşterinin onayı olmadan sanal mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, üyelerinin bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

Türkiye’nin Hocaları satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğüne sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Türkiye’nin Hocaları hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Türkiye’nin Hocaları, üye'nin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Türkiye’nin Hocaları’nin sorumlu olmadığını kabul eder. Türkiye’nin Hocaları, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üye'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

Türkiye’nin Hocaları, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir ve ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Üyeler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

Vergilendirme
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Türkiye’nin Hocaları sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

Ürün Teslimatı
Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde üye, sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise üyeye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Üye üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Üye üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi müşteri kredi kartı hesabından kargo ücreti kesildikten sonra müşteriye para iadesi yapılır.

Video İade Şartları
Video satın alan öğrenci 3 gün içersinde iade yapabilir. Herhangi bir ek ücret talep edilmez. Fakat video yanında ücretsiz kitap hediyesi gönderilmiş ise kitabın iadesi yapılmaz. Kitabın site satış fiyatı üzerinden ücreti + kargo ücreti hesabından kesilirek ücret iadesi yapılır. İptal işlemlerinde ücret iadesi en geç yedi (7) iş günü içersinde gerçekleştirilir.

Vermiş olduğunuz siparişten vazgeçmeniz durumunda mesai saatleri içinde (saat 18:00’e kadar) 0533 130 78 55 numaralı telefonu aramanız ya da [email protected] adresine mail göndermeniz gerekmektedir.

Kitap İade Şartları
Kitap iadesi yapılmamaktadır. Yalnızca basım kaynaklı herhangi bir hata var ise değişim yapılır. Ya da kitap kargodan teslim alınmadan iade edilirse sadece kargo ücreti hesabından kesilerek iade edilir. 

Ürün bedelinin iadesinde banka tarafından olacak aksaklıklardan şirketimiz sorumlu değildir.

Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Eskişehir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük
Üye kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih
Türkiye’nin Hocaları dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.